NextGEN Gallery på norsk

Denne oversettelsen gjelder for WordPress-innstikket NextGEN Gallery versjon 1.5.3. Last ned norsk NG, pakk ut arkivet og legg språkfilen i lang mappen der hvor innstikket er for å få det til å virke på norsk.

Brukerstøtte på norsk får du i NorskWPs forum. For å rapportere om feil kan du opprette en sak. Gamle oversettelser og po-filer er arkivert.