Nedlastinger

Alle filer som er gjort tilgjengelig via disse sidene er med en GPL lisens. Du står fritt til å modifisere, kopiere, distribuere og bruke koden enten som deler eller i sin helhet. GPL lisensen krever at ved modifikasjon, kopiering og distribusjon så skal dette gjøres med samme lisens. Du kan lese hele lisens teksten her.